• บททักทาย


Rem
ย่อมาจาก Remark ถูกใช้เป็นการเขียนคอมเม้นในโปรแกรมและยกเลิกการอ่านจากตัวโปรแกรมเมื่อทำการรัน หากต้องการยกเลิก code หลายๆบรรทัดเราสามารถใช้คำสั่ง RemStart ที่จุดเริ่มและ RemEnd ที่จุดสุดท้าย

Input
เป็น คำสั่ง ที่บอกให้คอมพิวเตอร์รับค่าการพิมพ์ผ่านทาง keyboard นอกจากนี้ คำสั่ง Input เป็น keyword ในโปรแกรม DBPro จึงไม่สามารถนำไปตั้งชื่อตัวแปรได้อีก

*** keyword คือคำที่ถูกบังคับใช้โดยภาษาของโปรแกรม จะมีความหมายเฉพาะตัวจากโปรแกรมอยู่แล้ว
*** จุดสังเกตว่าคำใดเป็น keyword คือ สีของตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน
“Enter Your name :”
เป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอเพื่อเป็นการบอกข้อมูลให้แก่ user โดยที่ข้อความจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย “ ” เสมอและเรียกข้อความเหล่านี้ว่า strings ( string หมายถึงค่าที่อยู่ในลักษณะตัวอักษรหรือข้อความ )

Name$ เป็นตัวแปรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บค่าที่พิมพ์จาก user โดยมี $ กำกับไว้ด้านหลังเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวแปรประเภท string

Print
เป็นคำสั่งใช้สำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลมาที่หน้าจอ

Wait Key
เป็นคำสั่งที่รวม 2 keyword โดยในที่นี้จะบอกให้คอมพิวเตอร์รอการกด key ใดๆจาก user ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

End
เป็นคำสั่งบอกจุดสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

กด F5 เพื่อรันโปรแกรมที่เขียนไว้นะครับ