• การกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติม

Screen Setting


Colour ComponentsText Setting

Text Background type( )
0 – transparent ; 1 – opaque

Text Style( )

0 – normal ; 1 –italic ; 2 – bold ; 3 – bold italic

Text Size( )
Text Font$( )
Text Width(string)
Text Height(string
)