• เงื่อนไขแบบหลายทาง

สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

1. ใช้คำสั่ง IF ซ้อน IF ลงไปอีกชั้น

2. การใช้คำสั่ง Select