• แสดงการ print ใน DBPro


บรรทัดที่ 14 จะเห็นได้ว่า เครื่องหมาย ; หมายถึงจบการ print และให้ทำการ print ต่อในบรรทัดเดียวกัน