• กำหนดตำแหน่งการแสดง TextSet Cursor
เป็นคำสั่งกำหนดจุดเริ่มต้นของข้อความโดยใช้พิกัดแกน x , yText เป็นคำสั่งที่รวมเอาการกำหนดจุดเริ่มของข้อความและการพิมพ์มาไว้ที่คำสั่งเดียว โดยต้องกำหนดจุดเริ่มด้วยพิกัด x , y และต่อด้วยค่า string ซึ่งต้องมีเครื่องหมาย “ ” กำกับไว้ เราสามารถนำข้อความมาต่อเข้าด้วยกันโดยการใช้เครื่องหมาย + ดัง code ตัวอย่าง

Center Text เป็นการจัดให้ข้อความแสดงอยู่กึ่งกลางจุดที่เรากำหนดไว้ในแนวแกน x