• เปลี่ยนการแสดงผล Font

Set text font ตามด้วยชื่อ font
Set text size ตามด้วยขนาด
Set text to ตามด้วย bold , italic , bolditalic , normal