• เทคนิคการแสดงผลSET DISPLAY MODE Width, Height, Depth เป็นการกำหนดค่าขนาดและสีของโปรแกรม

Erasing Text แสดงการลบ Text ด้วยการเปลี่ยนสี Font เป็นสีเดียวกับ background และทำการแสดงผลซ้ำที่ตำแหน่งเดิม เทคนิคทำ Shadow Text และ Embossed TextShadow Text ใช้ตัวอักษรสีดำเป็นพื้นหลัง โดยให้แสดงผลเลื่อนออกไปจากตำแหน่งที่เราต้องการแสดงผลข้อความหลัก

Embossed Text ใช้ตัวอักษรสีดำ และสีขาวเป็นพื้นหลัง แล้วจึงตามด้วยข้อความหลักที่ต้องการแสดงผล